Vilken kvalitet och vilka krav finns på de begagnade möblerna?

Möblerna ska vara i mycket gott skick och klara minst 2 års slitage i offentliga lokaler, 1 år för el-komponenter, räknat från leverans till er. Vissa leverantörer erbjuder längre garantitid och serviceavtal.

Möblerna ska uppfylla samtliga lagliga krav på bland annat kemiskt innehåll, brandsäkerhet, stabilitet, säkerhet och funktion för möbler till offentliga miljöer. Material som tillsätts vid renovering ska uppfylla motsvarande hållbarhetskrav som för nytillverkade möbler för offentlig miljö. Om ni önskar, kan ni begära underlag från leverantörerna om till exempel innehåll, tidigare miljömärkning och leverantörsförsäkran.

Ni kan även själva ställa högre krav än vad Inköpscentralen gjort och utifrån dessa välja den leverantör som bäst motsvarar era behov. Ni kan använda mall för produktkrav och dokumentation enligt bilaga 11 i upphandlingsunderlaget som stöd.