Är benämningen standardsortiment det som vi kallade typfalssortiment på gamla avtalet Möbler 2017?

Ja, det är samma sak.