Är gardinerna brandskyddklassade?

Ja, det finns olika krav för olika produkttyper och material.