Gränsen för att göra en förnyad konkurrensutsättning går vid 250 000 kr/400 000 kronor, hur ska jag beräkna värdet av behovet om jag tror att det ligger runt gränsvärdet?

Här kan din ekonomiavdelning vara behjälplig med att ta fram hur mycket som tidigare köpts av ramavtalsleverantörerna. Sådana siffror kan ligga till underlag för en bedömning.   

Standardsortimentet visar takpriser, d.v.s. maxpris för en viss produkt. Det kan vara en bra utgångspunkt.