Har alla produkter samma garantitid?

Ja, förutom mindre tillbehör som till exempel möbeltassar och trådbackar.