Hur gör jag om vi behöver produkter från båda ramavtalen Möbler för skola förskola och Möbler för kontor och omsorg?

Du behöver avropa från respektive ramavtal för sig. De innehåller samma avropsmodell och gränsvärden samt att alla krav och villkor är i princip samma.