Hur gör jag vid förnyad konkurrensutsättning, när flera olika produkter (ur olika avtalsområden) ska upphandlas? Måste jag göra flera förnyade konkurrensutsättningar då?

Du kan välja att göra en förnyad konkurrensutsättning (FKU) för varje avtalsområde.   

Du kan även välja att göra en FKU som täcker allt, förutsatt att varje avtalsområde som ingår i en FKU överstiger 400 000 kronor eller 250 000 kronor, att alla leverantörer som ni har inom det geografiska området per avtalsområde blir tillfrågade och att varje avtalsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Om något avtalsområde understiger 400 000 kronor eller 250 000 kronor ska det avropet göras enligt särskild fördelningsnyckel (SFN) parallellt med förnyad konkurrensutsättning (FKU).