Hur ska vi säkerställa och följa upp att jag får produkter som uppfyller hållbarhetskraven?

I samband med avrop kan ni be leverantörerna fylla i mallarna för hållbarhetsintyg (som finns under fliken Hållbarhet här på ramavtalssidan). Vårt fokus kring uppföljning av kraven kommer främst att fokusera på standardsortimentet men även som stickprov mot det övriga sortimentet.