Hur ställer ni er till miljömärkningen Blå Engel?

Vi har godtagit den som annan likvärdig märkning.