Hur väljer jag sortiment med höga miljökrav?

Alla produkter ska uppfylla hållbarhetsnivå hög. Undantag gäller delområde G utemöbler och vissa produkter som inte är möbler (t.ex. backar, lådor, korgar m.m.) som ska uppfylla hållbarhetsnivå bas. Vår grundkravställning motsvarar Upphandlingsmyndighetens kriterier. Ni kan även ställa mer långtgående krav enligt hållbarhetsnivå spets vid en FKU. Kravnivåerna finns i hållbarhetsintygen på avtalssidan under fliken Hållbarhet.   

Om du vill köpa produkter med specifika hållbarhetsegenskaper, t.ex. miljömärkta, klimatberäknade eller produkter som innehåller återvunnet/förnybart material, kan du enkelt hitta dessa genom markeringen Hållbara alternativ.