Jag ska göra ett funktionsavrop som berör möbler från flera områden. För vissa områden är värdet under gränsen för FKU. Måste jag då göra avrop via SFN för dessa och göra FKU på de delar som hamnar över gränsen?

Ja, det måste du göra. Det innebär att du gör en FKU och SFN parallellt.  

Syftet med funktionsavrop avser i första hand större behov, d.v.s. förnyad konkurrensutsättning, FKU. Leverantörerna ska presentera sin lösning på er förfrågan med gällande priser ur standardsortiment och ur övrigt sortiment plus rabatt.   

För de avtalsområden som understiger beloppsgränsen gäller leverantörernas fasta priser.  

För de avtalsområden som överstiger beloppsgränsen har leverantörerna möjlighet att justera sina priser med till exempel höjda rabatter eller kampanjer av olika slag.