Jag vet vilken typ av möbler jag vill ha, men beloppet överstiger 250 000 kronor/400 000 kronor. Kan jag köpa enligt särskild fördelningsnyckel?

Nej, du måste göra en förnyad konkurrensutsättning.