Kan jag dela upp mitt behov i flera avrop?

Ja, om det passar ditt behov bäst. Viktigt att du förhåller dig till avropsmodellerna särskild fördelningsnyckel (SFN) och förnyad konkurrensutsättning (FKU). Riktvärdet är att allt under 250 000 kronor eller 400 000 kronor är SFN och att allt över 250 000 kronor eller 400 000 kronor är FKU, beroende på avtalsområde.

Det är inte tillåtet att dela upp avropet i flera delar med syfte att varje del ska understiga 250 000 kronor eller 400 000 kronor för att köpas via den särskilda fördelningsnyckeln.