När vi gör en förnyad konkurrensutsättning, ska vi skicka till alla leverantörer på avtalet?

I en förnyad konkurrensutsättning (FKU) ska avrop skickas till samtliga leverantörer som är antagna inom det specifika avtalsområdet och inom ert geografiska område.