Om en order till en och samma leverantör omfattar flera avtalsområden och understiger 15 000 kronor totalt, behöver vi betala fraktkostnad per avtalsområde då?

Leverantören har rätt att ta ut faktisk fraktkostnad på max 3000 kronor vid order som understiger 15 000 kronor. Om ordern avser produkter eller tjänster från minst två avtalsområden gäller summan 15 000 per enskilt avtalsområde. Däremot kan ni begära samlad fraktkostnad från leverantören vid leverans från flera avtalsområden och konkurrensutsätta frakten som en del av totalkostnaden.