Vad menar ni med boendemiljöer?

Boendemiljöer är till exempel flyktinganläggningar, LSS-boenden där man inreder en villa för personer med särskilt stöd eller enskilt boende i lägenhet, mer som ett hem än som en offentlig miljö.

Kravställning på produkterna är i nivå med standarder för hemmabruk (ej för offentliga miljöer), vilket till exempel innebär en skillnad i kravställning för brand, säkerhet och funktion. Viktigt att ni känner till vilka krav lokalen kräver, för att möblera med rätt produkttyper.