Var hittar jag sortiment, priser och rabatter?

Inom respektive avtalsområde finns publicerat sortiment med takpriser per leverantör i avtalsbilagor, alt länkar, till leverantörernas övriga sortiment med priser. De produkter och tjänster du hittar där är det som omfattas av ramavtalet och går att köpa.   

Under 2023 publicerades en digital katalog för standardsortimentet. I katalogen finns bland annat bilder, produktbeskrivningar, priser och miljömärkningar mer överskådligt och lättillgängligt. Du hittar möbelkatalogen under respektive avtalsområde.

Under Stöddokument hittas en sammanställning över avtalade leverantörer och deras erbjudna rabatter per avtalsområde och län.