Vi är i behov av säker förvaring, hur avropar vi det?

Säker förvaring finns inte med i avtalet. Det är ett område som Adda har under bevakning för att se om det ska upphandlas.