Vi har haft en arkitekt som har ritat vårt kommande kontor/offentliga utrymme, och arkitekten har valt möbler som inte finns med på nuvarande prislistor hos leverantörerna. Kan vi avropa dessa på möbelavtalet?

Nej, det går inte. Däremot kan prislistorna förändras över tid, nya möbler tillkommer och andra försvinner. Vi rekommenderar att ni tittar på möblernas utformning och funktion för att avropet ska kunna rymmas inom ramen för ramavtalets omfattning.