Vem ingår i den medicinska expertgruppen?

Den medicinska expertgruppen är sammansatt av ett antal personer med lång erfarenhet av smittskydd och verksamhetsfrågor. Av sekretesskäl är vilka som ingår i expertgruppen inte offentligt under upphandlingens genomförande, men kommer att offentliggöras när den avslutats.