Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

FAQ Banktjänster 2018

Måste leverantörerna svara på avrop för att upprätthålla konkurrensen?

Leverantörerna måsta svara på avrop. Svaret kan dock vara att anbud inte kommer att lämnas och sedan en anledning till det. Men svar måste ges för att ge er information.

Hur lång tid får ett kontrakt löpa?

Ett avrop kan göras till och med ramavtalets sista dag. Ett kontrakt kan löpa max fyra år efter det.

Jag förstår inte hur kravkatalogen ska användas?

Utöver de krav som tillämpats i ramavtalsupphandlingen, se kravspecifikationen, kan kravkatalogen tillämpas vid ert avrop. Kraven kan tillämpas både som obligatoriska krav och utvärderingskrav, beroende på ert behov. Krav kan ställas inom följande områden:

 • Service/tillgänglighet
 • Räntevillkor
 • Valuteringskrav
 • Bidragsutbetalningar
 • Pappersformat
 • Finansiella tjänster
 • Resekonto
 • Pris

De kriterier som ni avser att tillämpa vid tilldelning av kontrakt ska anges i er avropsförfrågan. Det är ni som avgör vilka som är väsentliga just för er verksamhet och hur även hur eventuella tilldelningskriterier ska viktas. Tilldelningskriterierna får inte gå utöver de krav som angivits i ramavtalet och förfrågningsunderlaget.

Varför ska vi använda den framtagna mallen för FKU och inte en egen mall?

Vi rekommenderar att den framtagna mallen används för att ge tydlighet vid avrop vilka tjänster som ingår dels för leverantörerna ,men också för er som kund. Det ger också en tydlighet när avtalet följs upp för att garantera att de tjänster som avropas även ingår i avtalet.

Ange er krav och önskemål på avropade tjänster på ett så tydligt och detaljerat sätt som möjligt. Tänk även på att inga nya tillkommande krav får tillkomma utöver dem som framgår i kravkatalogen.

Vad ska jag tänka på innan jag avropar?

Innan ni avropar så rekommenderar vi att ni ser över ert behov. Genomför en behovsanalys för att faställa vilka tjänster inom ramavtalsområdet som ni är i behov av. Ju tydligare behovet är definierat och kravbilden är preciserad desto lättare är det för leverantörerna att lämna ett optimalt svar på er förfrågan.

 • Kontakta exempelvis den bank ni har idag för att få en översyn över de tjänster och hur stort antal transaktioner ni har för närvarande.
 • Fundera över vart er organisation är på väg för att se det framtida behovet.
 • Tänk vilka funktioner ni har idag och vill ha i morgon och använd inte specifika benämningar på tjänster för att göra avropet så öppet som möjligt och för att få bästa möjliga tjänst vid avrop.