Hur lång tid får ett kontrakt löpa?

Ett avrop kan göras till och med ramavtalets sista dag. Ett kontrakt kan löpa max fyra år efter det.