Vad ska jag tänka på innan jag avropar?

Innan ni avropar så rekommenderar vi att ni ser över ert behov. Genomför en behovsanalys för att faställa vilka tjänster inom ramavtalsområdet som ni är i behov av. Ju tydligare behovet är definierat och kravbilden är preciserad desto lättare är det för leverantörerna att lämna ett optimalt svar på er förfrågan.

  • Kontakta exempelvis den bank ni har idag för att få en översyn över de tjänster och hur stort antal transaktioner ni har för närvarande.
  • Fundera över vart er organisation är på väg för att se det framtida behovet.
  • Tänk vilka funktioner ni har idag och vill ha i morgon och använd inte specifika benämningar på tjänster för att göra avropet så öppet som möjligt och för att få bästa möjliga tjänst vid avrop.