Varför ska vi använda den framtagna mallen för FKU och inte en egen mall?

Vi rekommenderar att den framtagna mallen används för att ge tydlighet vid avrop vilka tjänster som ingår dels för leverantörerna ,men också för er som kund. Det ger också en tydlighet när avtalet följs upp för att garantera att de tjänster som avropas även ingår i avtalet.

Ange er krav och önskemål på avropade tjänster på ett så tydligt och detaljerat sätt som möjligt. Tänk även på att inga nya tillkommande krav får tillkomma utöver dem som framgår i kravkatalogen.