Är det möjligt att avropa produkter/tjänster för e-identifiering och e-signering på ramavtalet?

Både e-identifiering och e-signering går att avropa från ramavtalet. Om ni behöver stöd inför anskaffning är detta möjligt att avropa från vårt ramavtal för IT-konsulttjänster.