Kan man ställa nya krav på leverantören? T.ex. att leverantören ska ha en viss typ av certifiering eller partnerstatus?

Det är inte möjligt att ställa nya kvalificeringskrav på leverantören vid ett avrop. Man kan ställa ytterligare krav som är kopplade till upphandlingsföremålet, förutsatt att de finns angivna i det ursprungliga förfrågningsunderlaget till ramavtalet (dessa finns beskrivna i avropsvägledningen). Som alltid gäller de grundläggande principerna där bl.a. proportionalitet är av vikt.