Kan vi välja om vi vill använda Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 eller Programvaror och molntjänster 2019?

Ja, så länge ni är avropsberättigade på bägge avtal och ert behov ryms inom avtalen kan ni välja vilket avtal ni vill. Det är dock viktigt att ingångna kontrakt respekteras.