Vi behöver införskaffa ett system för visselblåsare enligt det nya visselblåsardirektivet. Är detta möjligt att avropa på ramavtalet?

Ja, system för visselblåsarhantering omfattas av ramavtalet och skulle passa in under programvaruområdet Verksamhetsstöd. För mer information, se avropsvägledningen under fliken Stöddokument.