Vi har skrivit på fullmakt/bekräftelse för Kammarkollegiets ramavtal på motsvarande område. Kan vi ändå använda Inköpscentralens ramavtal?

Varken Kammarkollegiet eller Adda Inköpscentral AB ingår ramavtal som är obligatoriska att tillämpa för de kommuner som ingår i den avropsberättigade kretsen.