Vi som kommun måste digitalisera våra nya detaljplaner från och med 1 januari 2022 och har tagit del av SKR:s dokumentation och upphandlingsstöd kring detta. Kan vi avropa lösningar för digitala detaljplaner på ramavtalet?

Ja, detta är avropsbart på ramavtalet och skulle passa in under programvaruområdet Verksamhetsstöd. Läs mer på SKR:s hemsida om det upphandlingsstöd de tagit fram