Kan Cleuras molntjänster användas för alla typer av data och alla typer av situationer?

Adda Inköpscentral gör ingen sådan bedömning, det måste varje upphandlande myndighet göra själv. Cleuras åtaganden om transparens och öppenhet underlättar bedömning.