Kan jag använda volymavtalet utan att använda Inköpscentralens ramavtal?

Volymavtalet är bara tillämpligt genom ramavtalet.