Är det möjligt att avropa en specifik namngiven hårdvara från ramavtalet?

Samtliga krav ska följa de EU-rättsliga grundprinciperna. De produkter ni avropar bör inte namnges utan det är istället produktens funktioner som ska beskrivas i den förnyade konkurrensutsättningen.