Finns det möjlighet att utvärdera anbuden genom referenstagning? År det möjligt att själv uppställa referenskrav i avropet?

När ni tilldelar ett kontrakt kan ni använda följande kriterier:

  • Pris
  • Kvalitet (t.ex. uppfyllnad av utvärderingskriterier, leveranstid, tid för utförande och e-handel)

I er avropsförfrågan kan ni begära att uppfyllandet av utvärderingskriterierna bevisas på olika sätt, till exempel genom presentationer, intervjuer, referenstagning eller tester.

Ni har möjlighet att använda samma utvärderingskriterier som Inköpscentralen använde i ramavtalsupphandlingen, antingen som krav eller som utvärderingskriterier. Ni har också rätt att tillämpa ytterligare utvärderingskriterier som har anknytning till produkten eller tjänsten.

Det går bra att endast utvärdera pris om så önskas.