Måste varje delområde tilldelas separat när det finns behov av två områden? Dvs, är det upplagt så att det är möjligt med samma leverantör trots skilda behov i organisationen?

Ett avrop från ramavtalet kan omfatta ett eller flera delområden. Tilldelning ska alltid ske per delområde. Det innebär att ett avrop som omfattar flera delområden kan tilldelas en eller flera leverantörer beroende på de inkomna anbuden. Det innebär att om ni har behov av fasta och mobila trygghetslarm ska det ske en tilldelning för fasta trygghetslarm och en tilldelning för mobila trygghetslarm.