Övergår ett tecknat leveransavtal från det tillfälliga ramavtalet automatiskt till det "ordinarie" ramavtalet" när det är på plats eller krävs ett nytt avrop?

Avropade leveransavtal/kontrakt från det ”Tillfälliga ramavtalet – trygghetslarm och larmottagning 2019” kommer automatiskt att omfattas av det ordinarie ramavtalet.