Vad menar ni med att denna upphandlingen även gäller SÄBO. Vilka delar kan avropas för SÄBO?

Ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning 2019 har som huvudsakligt fokus att täcka kommunernas behov av trygghetslarm för personer i ordinärt boende.

Vad gäller anbudsområden 1 och 2 som avser stationära trygghetslarm, tar dessa i fösta hand sikte på ordinärt boende.

Det finns utvärderingskriterier som öppnar för att larmen ska kommunicera via wifi, vilket kan möjliggöra att utrustningen kan användas på ett särskilt boende. Det är inom delområde 1 och 2 som leverantörerna har möjlighet (men inte skyldighet) att erbjuda larm med wifi (se upphandlingsdokumenten avsnitt 5.2.2 och 6.2.2).

Som framgår av upphandlingsdokumentet så åligger det dock varje upphandlande myndighet att säkerställa att den aktuella miljön och eventuellt kompletteringar som inte omfattas av detta ramavtalet fungerar med utrustningen som omfattas av detta ramavtalet.