Hur får jag inloggning/kundnummer för att kunna beställa produkter?

Om er kommun/region redan är avropsanmäld på avtalet:
Kontakta leverantören på kundservice@onemed.com eller 0770-111 115.

Om er kommun/region inte är avropsanmäld:
Läs beställarguiden under ”Stöddokument” för att se hur ni kommer i gång med avtalet.