Du som leverantör är viktig för Adda Inköpscentral

Att hela marknaden kan vara en leverantör till offentlig sektor är en förutsättning för den goda affären. Vi vill öppna den offentliga marknaden för såväl stora som små leverantörer.

samarbete.leverantör_490x250.jpg

Dialog och samverkan med dig som leverantörer leder till mer pricksäkra avtal som möter kundernas behov.

Kunder du når som leverantör hos Adda Inköpscentral

Som leverantör på våra avtal når du ut till alla Sveriges 290 kommuner, 21 regioner och kommunala bolag. Det innebär att du når cirka 1100 olika verksamheter. Våra ramavtal och Dynamiska Inköpssystem (DIS) omsätter cirka 10 miljarder kronor årligen. Avtalen omfattar allt från entrémattor, fordon, barnvaccin, bemanningstjänster, programvaror, lekmaterial till bostadshus.

Samverkan är en förutsättning

För att leverera bra avtal till våra kunder måste vi förstå de branscher vi verkar inom. Därför genomför vi dialoger med leverantörer och branschorganisationer.

Dialog är en förutsättning för goda affärer. För att underlätta dialog i alla skeden har vi tagit fram en skrift om tolkning av likabehandlingsprincipen vid dialog, ”Dialogens yttre gränser”.

Där leverantörerna finns, finns vi

Vi nätverkar ständigt med marknadens leverantörer. Branschträffar, seminarier, mässor, digitalamöten, kategoridagar för kunder fungerar som naturliga mötesplatser.

"Visste du att vi på våra avtal har många leverantörer med färre än 50 medarbetare. Dom största leverantörerna har verksamheter över hela jorden och flera tusen anställda"

Leverantörsdrivet förbättringsarbete

I våra upphandlingar vill vi alltid ha med företagens perspektiv. NAGI - nöjd anbudsgivarindex är vårt sätt att mäta företags nöjdhet med våra upphandlingar. Resultatet har vi med oss när vi utvecklar vår verksamhet.