Du som är eller vill bli leverantör på våra avtal

Stora som små företag kan bli leverantörer på våra ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) och få offentlig sektor som kund. Som leverantör på våra avtal når du ut till alla Sveriges 290 kommuner, 21 regioner och kommunala bolag.

industriarbete

Visste du att företag med upp till 50 anställda stod för nästan 34 % av omsättningen på våra avtal under 2019?

Våra ramavtal och DIS omsätter cirka 10 miljarder kronor årligen. Avtalen omfattar allt från entrémattor, fordon, barnvaccin, bemanningstjänster, programvaror, lekmaterial till bostadshus.

För generell information om hur du gör affärer med offentlig sektor hänvisas till Upphandlingsmyndigheten.