Så blir du leverantör till oss

Är ditt företag intresserat av att leverera varor och tjänster till Sveriges kommuner, regioner och kommunala bolag? Börja då bevaka våra upphandlingar och lämna anbud.

Överlämna papper ramavtalsleverantör

Bli leverantör - steg för steg

Första steget mot att bli leverantör är att hålla ett öga på upphandlingarna vi gör. En sammanställning över vad vi har på gång hittar du i vår upphandlingsplan. Du kan kontakta upphandlingsansvarig för respektive upphandling för att få information om hur du kan vara med och bidra till upphandlingens utformning.

När du hittar en upphandling som är intressant för din verksamhet lämnar du anbud när den annonseras.

Logga in, ta del av annonsen och lämna anbud elektroniskt

På vår samlingssida för upphandlingar publicerar vi samtliga pågående och planerade upphandlingar. Där lägger vi också upp länk till annonsen i upphandlingsverktyget TendSign. Anbud ska alltid lämnas elektroniskt. Därför måste du först logga in i TendSign för att kunna hämta upphandlingsdokumenten. Upphandlingsdokumenten innehåller information om upphandlingen och vilka krav som ställs på dig som eventuell leverantör och vilka krav som ställs på upphandlingsföremålet.

Kontrollera anbudstiden

När du vill lämna anbud är det viktigt att hålla anbudstiden. Sista anbudsdag anges i TendSign samt på vår upphandlingssida.

Besvara alla frågor och var uppdaterad

Var noga med att besvara samtliga frågor i upphandlingsdokumenten. Se även till att din övriga dokumentation är uppdaterad med aktuell information och läs igenom anbudet innan du skickar in det.

Lycka till med ditt anbudsgivande!