Adda

Hur får jag veta vem som vunnit en upphandling som vi lämnat anbud på?

Den upphandlande myndigheten är skyldig att upplysa de leverantörer som varit med i upphandlingen om vem som vann och varför. Tilldelningsmeddelandet kan antingen skickas till leverantörerna eller offentliggöras på myndighetens hemsida.