Adda

Vad menas med att en upphandling är annonserad?

Syftet med att annonsera är att ge leverantörerna information om en upphandling som ska genomföras och att skapa intresse för att delta i upphandlingen.