Leverantörsombudsman

Leverantörsombudsmannen är en klassisk ombudsmannaroll inom Inköpscentralen. I rollen ingår att stödja befintliga och potentiella leverantörer och anbudsgivare i upphandlings- eller avtalsdiskussioner där de upplever att de inte blivit korrekt bemötta.

Ombudsmannen ska vara leverantörens neutrala diskussionspart som ansvarar för att frågan blir utredd och att tydlig återkoppling sker. Leverantörsombudsmannen tar inte egna beslut i upphandlings- eller avtalsfrågor.

En tydlig kontaktväg för dialog

Leverantörsombudsmannen är ett stöd för företag som önskar dialog med Inköpscentralen. I rollen ingår att förmedla rätt kontakter och se till att vi lever i enlighet med våra värderingar mot såväl befintliga som presumtiva leverantörer.

Enklare att vara leverantör

Ombudsmannen driver interna utvecklingsprojekt som underlättar och förbättrar för våra leverantörer, exempelvis det digitala stödet Mina sidor för leverantörer. I ansvaret ingår att säkerställa att stödet utvecklas i enlighet med leverantörernas behov.

Ökad attraktivitet för företag

Leverantörsombudsmannen förvaltar NAGI - nöjd anbudsgivarindex som skapades och används sedan 2017 för att följa upp vad företag tycker om våra upphandlingar. Ombudsmannen ska verka för att vi når högre NAGI-resultat och därmed får nöjdare och fler anbudsgivare. I ansvaret ingår utvecklings- och förbättringsarbete och att sprida NAGI-modellen till andra upphandlande myndigheter som vill mäta och följa upp sina anbudsgivares nöjdhet.

Ingår i avdelningen för strategiska relationer

Leverantörsombudsmannen ingår i avdelningen för strategiska relationer inom Inköpscentralen. Avdelningen arbetar med att vidareutveckla goda bransch- och leverantörsrelationer, fördjupa samarbete med akademin och att utveckla samarbetet med andra aktörer inom EU.