Att vara DIS- eller ramavtalsleverantör

Att vara leverantör på våra ramavtal eller dynamiska inköpssystem, DIS, innebär möjligheter att leverera till stora delar av offentlig sektor. Det medför också förväntningar och krav. Här har vi samlat information och vägledning till dig som är leverantör till inköpscentralen.

Flaskor

Leverera på våra ramavtal eller DIS

När ramavtalet börjar gälla skickar vi ut information till våra kunder och informerar om ramavtalet eller DISet på vår webbplats. Vi uppger också kontaktuppgifter till dig som ramavtalsleverantör.

Avropsberättigade upphandlande myndigheter bekräftar att de vill använda ramavtalet genom att göra avropsanmälan via vår webbplats. En gång i veckan får du som leverantör en lista över nya avropsanmälningar via e-post. Du kan dock se avropsanmälningar i realtid om du loggar in på "Mina sidor för leverantörer" (läs mer nedan). Därefter kan du kontakta de avropsanmälda för att informera dig om kommande avrop.

Notera att alla avrop och beställningar måste börja med avropsanmälan. När du blir kontaktad av upphandlande myndigheter levererar du enligt avtalsvillkoren.

Om du är leverantör eller är intresserad av att bli leverantör på ett av våra DIS ser processen lite annorlunda ut. Läs mer om våra DIS här.

Rapportera omsättning på ramavtalet

Du som är DIS- eller ramavtalsleverantör ska rapportera din omsättning på avtalet till oss. Information om hur du går tillväga när du rapporterar omsättning hittar du här.

Mina sidor för leverantörer – ett stöd för dig som leverantör

Du som är leverantör till Inköpscentralen har tillgång till självserviceportalen ”Mina sidor för leverantörer”. Där kan du se avropsanmälningar i realtid, vilken omsättning ditt företag rapporterat och se vilka organisationer som är avropsberättigade. Du kan också ändra kontaktuppgifter och delegera behörigheter internt i din organisation.

Du loggar in i Mina sidor för leverantörer här.

Har du problem med Mina sidor för leverantörer eller saknar inloggningsuppgifter? Kontakta vår kundsupport så hjälper de dig.

Avtalsuppföljningar och revisioner

Våra ramavtal följs upp minst tre gånger under avtalets löptid, efter 6, 12 och 36 månader. Du kan läsa mer om vad uppföljningen innebär här.