Adda

Vad gör jag om jag rapporterat fel?

Du kan korrigera den felaktiga posten på den nästkommande månadens rapporteringslänk. Ange då differensen av den rätta och den felaktiga omsättningen för månaden och lägg till omsättningen för innevarande rapporteringsmånad.

Exempelvis:
Rätt omsättning förra månaden: 10 000 kr
Felrapporterad omsättning förra månaden: -15 000 kr
Omsättning innevarande månad: 20 000 kr
Ange denna summa som total omsättning: 15 000 kr (10-15) + 20 = 15