Inrapportering av omsättning för sociala tjänster

Inköpscentralen tar ut en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för nedlagt arbete med upphandlingar, förvaltning och uppföljning av ramavtalen. Avgiften är baserad på den omsättning som du som utförare har haft på ramavtalet och som du sedan rapporterat till Inköpscentralen. Du rapporterar själv omsättningen till Inköpscentralen månadsvis och därefter skickas en faktura ut från oss som baseras på rapporteringen som gjorts.

Det är viktigt att du endast rapporterar in omsättningen för de placeringar som är gjorda av kommuner som är anslutna till respektive ramavtal. Till höger i menyn hittar du listor över de kommuner som är anslutna till respektive ramavtal. Det är viktigt att tänka på att listan över de anslutna kommunerna ser olika ut beroende på vilket ramavtal det gäller.

HVB Vuxna Missbruk 2016 – Fast avropskrets där omsättningen från kommunerna på listan alltid ska rapporteras in.

Konsulentstödd familjehemsvård 2016 – Fast avropskrets där omsättningen från kommunerna på listan alltid ska rapporteras in.

HVB Barn och Unga 2017 – Lista över avropsberättigade kommuner, dvs kommuner som har möjlighet men inte är tvungna att placera på ramavtalet. Omsättning ska rapporteras in för de kommuner i listan som gör placeringar utifrån villkoren i ramavtalet HVB Barn och unga 2017. Detta ska meddelas av kommunen vid placering.

Kommuner ska anmäla till Inköpscentralen när de bestämt sig för att faktiskt använda ramavtalet för sina placeringar. För de kommuner som anmält detta har ett datum för när detta gjordes angivits i listan. Observera att även de som ännu inte meddelat Inköpscentralen att de faktiskt använder ramavtalet ändå kan göra placeringar utifrån villkoren i ramavtalet HVB Barn och unga 2017. Detta ska meddelas av kommunen vid placering.

Stödboende 2017 - Lista över avropsberättigade kommuner, dvs kommuner som har möjlighet men inte är tvungna att placera på ramavtalet. Omsättning ska rapporteras in för de kommuner i listan som gör placeringar utifrån villkoren i ramavtalet Stödboende 2017. Detta ska meddelas av kommunen vid placering.

Kommuner ska anmäla till Inköpscentralen när de bestämt sig för att faktiskt använda ramavtalet för sina placeringar. För de kommuner som anmält detta har ett datum för när detta gjordes angivits i listan. Observera att även de som ännu inte meddelat Inköpscentralen att de faktiskt använder ramavtalet ändå kan göra placeringar utifrån villkoren i ramavtalet Stödboende 2017. Detta ska meddelas av kommunen vid placering.

Film om hur rapportering går till

Inköpscentralen har även tagit fram en film för att beskriva hur rapporteringen går till och vad som kan vara bra att tänka på när du gör din rapportering. Du hittar filmen här till höger.

Rapportera via länk på vår webbplats

  • Det ska finnas en person hos er som är ansvarig för att rapportera omsättningen till oss.
  • Första vardagen i varje månad får den som är utsedd som rapporteringsanvarig e-post med en klickbar länk till ett webbformulär för rapportering.
  • Rapporteringen ska vara oss tillhanda senast den 15:e i varje månad beroende på avtal. Även om det inte finns en omsättning för föregående månad ska det ändå rapporteras genom att ange 0 (noll) i rapporteringslänken.

Rapportering av försäljning - steg för steg

Rapportera din omsättning genom att öppna/klicka på bifogad länk i e-postbrevet. Välj mellan tre alternativ:

  1. Om du inte har någon omsättning att rapportera för redovisningsperioden avseende avtalet, klicka på knappen Inget att rapportera. Därefter är din rapportering klar.
  2. Om du föredrar manuell rapportering välj Lägg till ersättning i rullgardinsfältet. Du kan välja de kommuner, regioner och kommunala bolag som har handlat på avtalet och lägga till deras nettoomsättning. Belopp kan även läggas in som negativa (minus). Kontrollera rapporteringen och klicka på knappen Skicka in. Din rapportering är klar.
  3. Om du föredrar att rapportera i excel eller har många kunder att rapportera för, finns en mall som kan laddas ned genom att klicka på knappen Ladda ned excelmall.

Spara filen i din dator när du är klar med rapporteringen och ladda upp den genom klicka på knappen Ladda upp excel. Klicka därefter på knappen Skicka in och din rapportering är klar.

Observera att omsättning på avtalet ska rapporteras för varje avropande kommun som är ansluten till ramavtalet. Använd listorna till höger för respektive ramavtal för att veta vilka kommuner som rapporteringen ska göras för.