Inköpsservice för dina frågor och behov

Med Inköpservice kommer vi ännu närmre våra kunder och kan fokusera på deras behov. Funktionerna och tjänsterna som ingår i Inköpsservice ska underlätta vid inköp och användningen av ramavtalen.

Öppet

Vi svarar på allt som rör våra upphandlingar och ramavtal. Du ringer eller mejlar oss när du vill fråga om ett avtal, undrar när upphandlingen blir klar, söker en leverantör eller är osäker på ett ramavtalsvillkor.

Vi lyssnar och reder ut. Vid behov går frågorna vidare till upphandlings- eller ramavtalsansvariga. Vi är även till för våra leverantörer som har ramavtalsrelaterade frågor.

Vägledning vid avrop och beställning

Vill du ha vägledning när du ska avropa, till exempel vid en förnyad konkurrensutsättning kan du vända dig till oss. Vi bistår även med att genomföra specifika avrop i DIS (dynamiska inköpssystem). Idag finns ett DIS för bränslepellets, men antalet DIS kommer öka bland våra avtal. Kontakta oss med din förfrågan.

Vi lyssnar på dig och gör förbättringar i vårt arbetssätt

Vad Inköpsservice dagligen får höra är mycket värdefullt, därför tar vi det vidare ut i organisationen. Vi registrerar och rapporterar alla inkomna ärenden. Informationen används för att göra förbättringsåtgärder i våra processer, arbetssätt och kommande upphandlingar.

Uppdaterade system för enklare användning av ramavtalen

I stödet till dig som kund ingår också ansvar för våra systemstöd. Är de uppdaterade och moderna blir användningen av ramavtalen enkel. Av den anledningen arbetar Inköpsservice med utvecklade, nya lösningar för att de tekniska systemen ska fungera så optimalt som möjligt.