Därför arbetar vi med kategoristyrning

Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden.

kategoristyrning-LU.jpg

Kategoristyrningens tre grundläggande hörnstenar är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring. På den grunden går det sedan att bygga vidare med nytänkande arbetssätt, kundfokus och tvärfunktionella team.

Metoden är en förflyttning från avtalsproduktion till fördjupat samarbete med dig som använder avtalen, leverantörerna och därmed en utökad kunskap om marknaden.

Uppdelade roller för samordnad strategi

Vi arbetar kategoristyrt i alla steg med kategoriserade upphandlare och jurister samt kategori-/avtalsansvariga. De sistnämnda gör kontinuerliga analyser vars slutsatser blir kategoriplaner och kategoristrategier som bildar underlag till upphandlingarnas förstudier. Själva upphandlingen drivs av ansvarig upphandlare – i ett team tillsammans med kategori- och avtalsansvarig och kategorijurist. Även uppföljningen och förvaltningen av ramavtalet sker i kategoriteam.

Tid till kunskap och samarbete

Arbetssättet frigör tid för kategori- och avtalsansvariga att förstå såväl kund som leverantör och bransch. Helt enkelt lämna skrivbordet och etablera nära samarbeten i personliga möten eller ute på branschaktiviteter. Med djupare marknads- och branschkännedom skapar vi högre kvalitet och förutsättning att utveckla kategorin.

Den naturliga följden av det - bättre ramavtal och affärer - gör samtliga parter till vinnare.