Inköpscentralens kundaktiviteter

Vi vill prata med dig som är kund för att höra vad du tycker om våra avtal. Helst träffar vi dig personligen, därför anordnar vi kundaktiviteter ute i landet. Här hittar du vad som är på gång just nu. Vill du komma i kontakt med oss tveka inte att höra av dig.

Människor i möte

Kundbesök – en bra kanal för kunskap

Vi kommer gärna på besök till dig som kund för att prata om vårt utbud och vad vi kan hjälpa dig med. Önskar din verksamhet en genomgång av ett ramavtal för mer kunskap kan vi också ordna en dag på plats hos er. Då kan även kategoriansvariga och leverantörer medverka.
Utöver detta gör vi avtalsjämförelser, tar fram argumentstöd, stöttar vid avrop och arrangerar nätverksträffar. Om du vill träffa oss kan du höra av dig.

Fler möjligheter att träffa oss

Vi anordnar informations-och beställardagar, webbinarier, medverkar på mässor, bransch- och nätverksträffar, genomför avtalsuppföljningar och håller i telefon- och webbmöten. Allt för att fånga upp dina tankar och åsikter och i förlängningen bli en värdeskapande samarbetspartner för dig, som kund.

Du som kund kan också själv initiera möten med oss.