Inköpscentralens kundaktiviteter

Vi anordnar regelbundet aktiviteter för dig som är kund hos oss, även du som funderar på att bli kund är välkommen vid dessa tillfällen. Det kan bland annat vara avtalsinformation, informationsdagar och beställardagar.

kund-leverantörsaktiviteter_786x404.jpg

Vilken aktivitet passar mig?

Det är ibland svårt att sätta en exakt titel på de aktiviteter vi anordnar. Här kommer en kort beskrivning om vad de olika tillfällena kan handla om.

Ramavtalsinformation - när vi har ett nytt ramavtal på plats, vi informerar om vad som är upphandlat och hur du använder ramavtalet.

Informationsdagar - kan exempelvis vara att vi informerar om en viss kategori eller ramavtal.

Beställardagar - gäller ofta ett specifikt, befintligt ramavtal där vi informerar om hur ramavtalet ser ut, vad kan du kan avropa och hur du gör för att avropa.

Inspirationsdagar - handlar oftast om fördjupning av ett avtal som du som kund redan använder. Vid dessa tillfällen gästas vi ofta av en kund som delar med sig av sina egna erfarenheter från avtalet.