Inköpscentralens ramavtalsinformation

När vi har ett nytt ramavtal klart för avrop har vi ett informationstillfälle, här informerar vi om vad som är upphandlat och hur du använder ramavtalet.

Dator 495x260.jpg

Vi hjälper dig att använda det aktuella ramavtalet

Vi går igenom vad som är upphandlat, hur du använder ramavtalet och de avropsstöd som vi har tagit fram. Vi lyfter nyttan för dig som kund och visar var du kan ta del av mer information. Det finns också tid för frågor eller om du har några funderingar kring avtalet.

Aktuell ramavtalsinformation

Klicka på det ramavtal som du är intresserad av för att anmäla dig. 

Praktisk information

Dessa tillfällen sker digitalt via Teams. Efter seminariet skickar vi ut presentationen.